Zgodovina rodu

Odred Bistre Soče iz Kanala je maja 1960 poslal na osemletko v Tolmin in Kobarid dopis sledeče vsebine:

"Prosimo, da izberete pet učencev, ki bi bili pripravljeni po taborjenju, ki se ga bodo udeležili v mesecu avgustu, ustanoviti taborniško enoto v vašem kraju."

Ravnatelj osemletke Franjo Klavora je izbral pet učencev in dogovoril na dopis, iz Kobarida pa ni bilo odgovora. Določil je Lidijo Fortunat, Sašo Savnik, Stanka Tuto, Zdravka Valentinčiča in Zvonka Perata, ki so se udeležili tabora odreda Bistre Soče, ki ga je vodil Mitja Gorjup v Bohinju. Po taborjenju so se trije lotili dela, le Zvonko Perat in Lidija Fortunat sta vztrajala in poskušala že 1960 ustanoviti društvo z občnim zborom 25.12. Ta zbor, ki je potekal v dvorani dijaškega doma pri sotočju in se ga je udeležilo 50 mladincev, iz osemletke le dva: Stanko Tuta in Rok Uršič, ni uspel. Ostali udeleženci so bili namreč učiteljiščniki, ki niso kaj dosti vedeli o taborništvu, prišli so iz cele Goriške ali še dalj. Kot predstavnik ZTS je prišel Vilko Fram - tajnik ZTS, za načelnika je bil predlagan Franc Markelj, član odreda Triglavskih jezer iz Bohinjske Bistrice, za tajnika Zvonko Perat in starosto Janko Koren. Občni zbor je propadel, ker se prisotni niso mogli zediniti o imenu odreda. Predlog, da bi se imenoval odred Puntarjev, kot se je prvih pet začetnikov dogovarjalo z Mitjem Gorjupom, ni prodrl, pa tudi drugega uporabnega predloga ni bilo.

Po tem dogodku sta ostala le Zvonko Perat in Rok Uršič, ki sta vztrajala ter poskušala januarja z novim občnim zborom. Kljub dogovoru je bila dvorana zasedena in razočarani udeleženci so se razšli. Med zimskimi počitnicami je prišel v Tolmin Mitja Gorjup in spodbujal oba, da sta začela s ponovnim poskusom. Potrebno je bilo predvsem pridobiti čimveč članov na osnovni šoli, saj so bili učiteljiščniki nezanesljivi. Ker je bilo težko prepričati sošolce in druge učence, sta zbrala vodje "klap" iz vseh delov Tolmina in s obljubljanjem svobodnega, nekontroliranega delovanja, z ironijo in omalovaževnjem tedanjega mladinskega reda, pritegnila večjo skupino osnovnošolcev. Tak začetek se je kasneje maščeval, saj je bilo potrebno več let, da se je vzpostavila resnost in odgovornost pri delu v organizaciji.

Prvotno je bilo dogovorjeno, da bodo tolminski taborniki delovali v okviru odreda Bistre Soče kot četa, vendar je vodstvo okraja Gorica ocenilo, da je smiselna takojšnja samostojna pot.

1961 - LETO USTANOVITVE
Odred je bil ustanovljen 13. maja 1961 na ustanovnem občnem zboru, ki se je vršil v dvorani dijaškega doma pri sotočju Tolminke in Soče. Prvo leto po ustanovitvi je odred štel 77 članov, ki so delovali v sedmih vodih (dveh četah). 51 je bilo moških in 24 žensk. Samo dva člana sta bila starejša kot 18 let.

FUNKCIJE V ODREDU:

Starešina Janko Koren, predmetni učitelj rojen 1931, načelnik Zvonko Perat, rojen 1945, dijak, namestnik načelnika Rok Uršič, rojen 1946, dijak, člana odredove uprave Franjo Klavora, rojen 1900, ravnatelj osnovne šole, Lidija Fortunat, rojena 1946, dijakinja iz Volč, Jožef Švagelj - načelnik čete MIČ.

TABORJENJE:

Člani - 11 so se udeležili tabora odreda Bistre Soče iz Kanala ob Sori v Goričanah pri Medvodah od 24.7. - 15.8. Tabornina 3.000 din. S tabora so šli na večdnevni izlet po Kamniških planinah, kjer je nastala prva Fotografija članov 5.8.1961. Del članov je s taborjenja odšel peš po hribih do Tolmina.

TEKMOVANJA:

Udeležba na okrajnem mnogoboju 2.7. v Šempetru pri Gorici - ena ekipa v kategoriji A – fantje.

OSTALO:

Udeležba na zletu okraja Gorica v Renčah pri Novi Gorici s 25 člani od 2. do 4.7. Tabor v Kojskem V Brdih ob prazniku briške mladine v maju s 57 udeleženci. Odred je ob ustanovitvi dobil tri rabljene šotore H4 od okrajne zveze tabornikov Nova Gorica. Če je deževalo so šotori puščali. Na začetku svojega delovanja je imel odred člane le od petega razreda osnovne šole do drugega letnika učiteljišča. Šele jeseni smo pridobili člane v nižjih razredih in oblikovali četo MIČ.

 

ČLANSTVO V RODU OD LETA 1961 DO 2012       

LETO

ŠT. ČLANOV

1961

77

1962

122

1963

112

1964

120

1965

33

1966

133

1967

NP

1968

174

1969

195

1970

NP

1971

NP

1972

NP

1973

NP

1974

NP

1975

NP

1976

NP

1977

121

1978

153

1979

121

1980

177

1981

NP

1982

119

1983

111

1984

114

1985

103

1986

121

1987

136

1988

138

1989

171

1990

151

1991

119

1992

106

1993

NP

1994

NP

1995

150

1996

147

1997

NP

1998

164

1999

141

2000

134

2001

151

2002

146

2003

149

2004

98

2005

105

2006

99

2007

69

2008

92

2009

74

2010

72

2011

93

2012

98

NP – ni podatka