RR, Grče

KLUB ŽWALI

Klub Žwali je bil ustanovljen davnega leta in znanega dneva 18.07.1999. Ustanovni in preroški člani so bili Aljoša Rejc- Prasc,Igor Bukudur- Sakalć, Peter Leban - Vow, Matic Čufer- Krawa, Evgen Krivec- Muflon. Klub je ob svoji ustanovitvi deloval v okviru PP starostne skupine, trenutno pa deluje v okviru Grč.

Tokom delovanja kluba je postalo razvidno, da ambicije članov kluba v določenih segmentih presegajo okvire roda, tako da se je spontano razvilo sodelovanje z ostalimi društvi, klubi, organizacijami v okolici in širše.

Klub Žwali se poleg rednega aktivnega dela v rodu (večletni gospodarji roda), udeležuje taborniških tekmovanj (NOT, ROT, ZOT...), raznih športnih dogodkov, kot so turnirji v košarki in nogometu, organizira vsakoletni košarkaški turnir trojk (T3K), spoznava bližnjo in širšo okolico, raziskuje, išče in vedno najde. Skratka področja aktivnosti kluba so programsko vseobsegajoča in vsebinsko neomejena.

Skozi večletno zgodovino kluba je prišlo le do pozicijskih rošad pri članstvu. Tako je klub v svoje vrste sprejeli enega člana -Tomija Kanalca - Bebrca; hkrati pa izgubil drugega.
 
Članstvo v klubu je neprecenljiva izkušnja, hkrati pa odgovorna in častna obveza. Svojim članom klub ponuja doživetja in preizkušnje, ki jih v času obstoja doživijo le redki posamezniki.

Sestanki, dogodki v svetu, izkušnje, potovanja, uspehi, vse to je članom kluba omogočeno in predstavlja  neprecenljivo vrednost ki jo trenutno poznajo le Tisti.

Zgodovinski obseg delovanja kluba Žwali prinaša ogromno, tako članom kluba kot članom Roda Puntarjev, ki se redno udeležujejo akcij, pobud in simpatizirajo s stališči kluba. Klub strmi k aktivnemu preživljanju namenjenega časa, saj potencira stik z naravo, ki nam je in mora biti kot tabornikom največja vrednota.
 
Nikoli pa Klub ne sme in se ne bo zapiral v svoje okvirje, zato ostaja odprt za vse odkritosrčne in pogumne osebe s katerimi si skupaj želimo ustvarjati boljši jutri.

Badima Žwali!